Met deze tool kan je van stoffen (zoals natriumhydroxide) de H- en P-zinnen krijgen.
Geef de stofnamen (of wikipedia links) per lijn: