LesleyXYZ Paste

Paste Search Dynamic
Geostationaire baan hoogte berekening
 1. Geostationaire baan hoogte berekening:
 2.  
 3.  
 4.       r = lengte tussen aarde en satelliet.                                            
 5. 🌍 ----------- 🛰
 6. [aarde]       [satelliet]
 7.  
 8. Zwaartekracht werkt in op de satelliet dus we gebruiken de Universele gravitatie formule van Newton.
 9.  
 10. F = GMm/r²
 11.  
 12. G = de universele constante van de gravitatie
 13. M = massa van de aarde
 14. m = massa van de satelliet
 15. r = lengte tussen aarde en satelliet
 16.  
 17. De satelliet gaat in een cirkel draaien, dus ondergaat het middelpuntzoekende kracht.
 18.  
 19. F = GMm/r² = ma
 20.  
 21. a = middelpuntzoekende versnelling
 22.  
 23. F = GMm/r² = mV²/r
 24.  
 25. de m in het linker en rechtlid kan worden weggelaten omdat die elkaar annuleren.
 26.  
 27. F = GM/r² = V²/r
 28.  
 29. Hieruit kun je leiden dat de massa van de satelliet de nodige hoogte niet beinvloed.
 30. We weten, G, M en we moeten r berekenen, dus we moeten nog V berekenen voor we het kunnen oplossen.
 31.  
 32. V = D/t
 33. D = de groote van de cirkel het maakt = 2*Ï€*r
 34. t = de tijd hoe lang de satelliet 1 baan aflegt = 24 uur (want dat willen we) = T
 35.  
 36. V = 2Ï€r/T
 37. F = GM/r² = (2πr/T)²/r
 38. F = GM/r² = 4π²r²/T²r
 39.  
 40.  
 41. de onderste r annuleert een r aan de bovenkant
 42.  
 43.  F = GM/r² = 4π²r/T²
 44.  
 45. we willen r afzonderen, we brengen de r² links naar rechts.
 46.  
 47. GM = 4π²r/T² * r²
 48. GM = 4π²/T² * r³
 49.  
 50. we zetten 4π²/T² a/d andere kant
 51.  
 52. T²/4π² GM = r³
 53. GMT²/4π² = r³
 54. r = ∛(GMT²/4π²)
 55.  
 56. Nu moeten we nog alles in vullen.
 57. Zoals ik eerder had gedefineerd:
 58. G = de universele constante van de gravitatie = 6.67*10⁻¹¹ Nm²/kg²
 59. M = massa van de aarde = 5.97*10²⁴ kg
 60. T = 24 uur = 86400s
 61.  
 62. r = ∛(6.67*10⁻¹¹ Nm²/kg² * 5.97*10²⁴ kg * 86400s² / 4π²)
 63. r ≈ ∛(7.5295308*10²²)
 64. r ≈ 42226910.1762m ≈ 4.22*10⁷
 65.  
 66. wat we bekomen is de afstand tot het middelpunt van de aarde, we gaan dus de radius van de aarde zelf er van moeten aftrekken.
 67. R = 6.37*10⁶m
 68.  
 69. 4.22*10⁷ - 6.37*10⁶m = 35856910.1762m ≈ 3.58*10⁷m ≈ 3.58*10⁴ km
 70.  
 71. = 35800km
 72.  
 73. we verwachte: 35786km.
 74. Verschil van 14km.
 75.  
 76. Ahja kheb dit zelf gemaakt en ik ga het afprinten maar je kan wel de formules enz overschrijven ma gwn ni letterlijk dit overnemen.
 77. ~Lesley
 78.  
 79. Bron: https://lesley.xyz/geosat
Parsed in 0.001 seconds